Pec nám spadla...

Už je to tady!
VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní Děčín pořádá další ročník soutěže pro žáky devátých tříd „Pec nám spadla, přijďte nám ji postavit…“  v termínu 21. 11. 2012. Do soutěže je možné nominovat maximálně 2 dvoučlenná družstva z každé školy. Pro účastníky je připraven soutěžní okruh, který žákům přiblíží předměty vyučované na naší škole, prohlédnou si celý školní komplex, vyzkouší horolezeckou stěnu a případně jim usnadníme rozhodování „kam dál…?“.
Svačina  i dozor zajištěny. Sportovní obuv a oblečení s sebou!!! 
Uzávěrka přihlášek 16. 11. 2012
Sraz v 8.30 před stavební průmyslovkou (ČSA 10, Děčín 1). Předpokládaný konec ve 12 hodin.
Těšíme se na Vás!
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Fridrichová (katerina.fridrichova@stavarnadc.cz)