Pozvánky k MZ podzim 2016

Dne 16.8. 2016 byly rozeslány pozvánky k didaktickým testům a písemným pracím žákům, kteří se k uvedeným zkouškám přihlásili. Uvedené zkoušky se konají na spádové škole, která je uvedena na pozvánce. S ohledem na předchozí komplikace při doručování e-mailů, prohlédněte i nevyžádanou poštu či hromadnou korespondenci.  Obdržení pozvánky prosím potvrďte na jindra.vlckova@prumkadc.cz.

Prakticé zkoušky se konají na jednotlivých střediscích dle zaměření studia. Pozvánka se neposílá.

Ústní zkoušky se konají na středisku Čs. armády 10. Pozvánka se neposílá. Rozpis pořadí zkoušek bude zveřejněn nejpozději v den praktické zkoušky.

Termíny a složení komisí

Jednotné zkušební schéma