Složení maturitních komisí pro PODZIM 2016

Vedení školy zveřejňuje složení maturitních komisí pro MZ PODZIM 2016.

Zároveň připomíná maturantům, kteří konají ústní zkoušku z ČJL, aby nezapomněli, že termín odevzdání seznamu literatury pro podzimní zkoušky je 30. 6. 2016. Do tohoto termínu se tedy musíte osobně domluvit s vyučujícími a Vašem seznamu.