Protokoly o výsledcích společné části MZ JARO 2016

Upozorňujeme maturanty, kteří konali zkoušky v jarním termínu, že mají připraveny protokoly o výsledcích společné části MZ.

Protokol mohou maturanti získat

  • v elektronické podobě z výsledkového portálu žáka
  • v listinné podobě na sekretariátu školy Čs. armády 10 od 16.6. do konce školního roku.

Všem úspěšným maturantům blahopřejeme.