Geodetické cvičení 2016

Ve dnech 4.6.2016 až 10.6.2016 studenti třídy V2Z absolvovali povinné geodetické cvičení  v Budišově nad Budišovkou. Toto cvičení organizujeme již čtvrtým rokem ve spolupráci s Ústavem železničních konstrukcí a staveb, stavební fakulty VUT Brno. Studenti si mají možnost v rámci tohoto pobytu ověřit své poznatky získané na hodinách  geodezie, železničního stavitelství, mostů a zakládání staveb.

Kromě týdne plného odborné práce si studenti užili i vzájemné společnosti a krásné přírody. Letošní rok byl obzvlášť povedený - počasí nám přálo a studenti byli moc šikovní. Těšíme se na další rok a věříme, že nám studenti zachovají přízeň.

Klaudia Novotná