Přihlášky k MZ podzim 2016

Žáci, kteří mají právo konat v září 2016 opravný či náhradní termín maturitních zkoušek mají připravené předvyplněné přihlášky. Přihlášky je třeba osobně zkontrolovat a podepsat. Učinit tak žáci mohou v pracovní den  od 7:30 do 12:30 v učebně PŘV, prosím, nerušit vyučování. Přihláška  musí být  podepsaná nejpozději do 24. 6.2016. Pokud někomu uvedené termíny nevyhovují, kontaktujte jindra.vlckova@prumkadc.cz a požádejte o osobní termín či jiný postup.

Žáci, kteří ukončí 4. ročník vykonáním opravné zkoušky, přijdou přihlášku zkontrolovat a podepsat v den opravné zkoušky.

Žáci, kteří se neúčastnili MZ JARO 2016 a chtějí skládat zkoušky v podzimním termínu, musí o připravení přihlášky včas požádat na jindra.vlckova@prumkadc.cz.

Všechny přihlášky směřujte na středisko Čs. armády 10.