Termíny maturitních zkoušek PODZIM 2016

Společná část MZ ( didaktické testy a písemné práce) se konají od 1.9. do 7.9.2016 na spádové škole ( bude uvedena na pozvánce, kterou obdržíte po 18. 8. 2016)

Praktické zkoušky z odborných předmětů se konají ve dnech 8. a 9. 9. 2016 na střediscích dle oborů,

obor STAVEBNICTVÍ 8. a 9. září.

obor STROJÍRENSTVÍ 8. září.

obor ELEKTROTECHNIKA 8.září

obor PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY 9. září

Zkouška bude zahájena v 8:00.

Ústní zkoušky společné i profilové části MZ se konají ve dnech 13. a 14. 9. 2016 na středisku Čs. armády 10. Rozpis pořadí žáků  u  zkoušek bude vyvěšen nejpozději v den konání praktické zkoušky.

K praktické zkoušce ani k ústním zkouškám se pozvánka neposílá.