Plánované pořadí ústních zkoušek

Všechny ústní zkoušky proběhnou na středisku Čs. armády 10. Vstup hlavním vchodem.

Konkrétní učebny budou zveřejněny vývěskou u vchodu školy.

V pondělí 16.5. se předsedům maturitních komisí představí všichni maturanti, tedy i ti, kteří maturují v jiný den. Zahájení proběhne mezi 7:50 a 8:05. První otázka se v pondělí táhne u všech komisí v 8:10. Všechny časy najdete v rozpisu zkoušek pro jednotlivé komise.

Přijďte včas. Respektujte čas zahájení přípravy 1. žáka dané skupiny.

Případná změna pořadí bude včas oznámena.