Hudebníci ze stavárny

   V úterý 6.11.2012 bylo zcela zaplněné děčínské divadlo svědkem výjimečné hudební události, koncertu k 50 .výročí existence Děčínského symfonického orchestru.  V roce 1962 byli zakládajícími členy tohoto tělesa a dodnes zde aktivně působí učitelé z naší školy- Josef Březina  ( violoncello), Jan Kadlec (příčná flétna) a Milan Mrkus (violoncello). Celému orchestru, který je významným reprezentantem našeho města na poli umění a všem kolegům, přejeme hodně uměleckého štestí a nadšených posluchačů!