Exkurze do pražského metra a na letiště Václava Havla

Ve dnech 25.2.2016 a 26.2.2016 se studenti tříd V1Z a V2Z, a část třídy 3AB – obor Dopravní stavitelství zúčastnili odborné exkurze na Letiště Václava Havla a do Metra Praha. Jednalo se o odpolední exkurzi, která se protáhla až do ranních hodin.

Do Prahy se studenti dopravili společným autobusem, který je odvezl až před Terminál č.3, kde exkurze na Letiště Václava Havla začínala. Zvolili jsme trasu 5, která obnášela odvoz k runway a do vnějších letištních prostor včetně hangárů. Studenti měli možnost sledovat vzlety a odlety, dokování a tankování letadel, a také nástup výstup cestujících a všechny operace s tím spojené. V hangárech nám průvodce vysvětlil princip proudového letadla a zpětných klapek.

Po krátké přestávce jsme pokračovali do stanice Nové Butovice – Praha, kde jsme pokračovali v exkurzi zajištěné Dopravním podnikem města Prahy – do pražského metra. Exkurze začínala v 0,30 hod. ráno, protože v tuto dobu je v metru pravidelná noční odstávka a tudíž je čas na údržbu kolejí. Studenti měli možnost vidět kolejová zhlaví v metru, svařování kolejnic a vytváření A-LISu přímo na místě. Průvodce jim ozřejmil úkony pochůzkáře a traťmistra, které jsou nezbytně nutné pro bezpečných chod všech tras metra.

Návrat do Děčína proběhl v ranních hodinách a všichni jsme se velmi unaveni, ale spokojeni rozešli do svých domovů.

Ing. Klaudia Novotná