Věda a výzkum pro stavby železniční dopravní cesty

VOŠ a SPŠ Děčín pořádá pod záštitou GŘ SŽDC, s.o.

ve dnech 9. a 10. března 2016

seminář

Věda a výzkum pro stavby železniční dopravní cesty

 

Přihláška na seminář bude ke stažení v příloze.
Termín podání přihlášky je 29. února 2016 na e-mail: pavla.reimerova@prumkadc.cz
Počet účastníků je limitován.

Účastnický poplatek činí 2000,- Kč. (Zahrnuje organizační zajištění, stravování, občerstvení a sborník přednášek.) Účastnický poplatek se netýká přednášejících.

Akce je zařazena v projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT (2body)

Sborník přednášek pod názvem Věda a výzkum pro stavby železniční dopravní cesty, vydaný VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní Děčín bude veden pod číslem ISBN. (číslo bude doplněno)

Ubytování je zajištěno v Domově mládeže VOŠ a SPŠ Děčín (kapacita omezena). Případné ubytování v hotelech si účastníci zajišťují individuálně.

Reklama
Pokud máte zájem o reklamu vaší firmy ve sborníku, který bude u příležitosti semináře vydán, o umístění reklamních panelů v přednáškovém sále, či jinou formu reklamy, kontaktujte nás prosím. Termín objednávky reklamy do sborníku a dodání podkladů je do 22. února 2016.
Ceny reklamy:
- jednostránkový inzerát ve sborníku (A4) 3.000 Kč
- ½ stránkový inzerát ve sborníku (A5) 1.500 Kč
- distribuce firemních materiálů v sále 1.000 Kč
- instalace firemního panelu v sále 2.000 Kč

Škola předem děkuje za případné sponzorské dary.

Další informace:
e-mail : info@prumkadc.cz
VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín Čs. armády 10, Děčín 1, 405 02
tel. 412 516 136, www.prumkadc.cz