Termíny MZ jaro 2016

Didaktické testy a písemné práce společné části MZ proběhnou dle Sdělení MŠMT od 2.5. do 5. 5. 2016, pořadí zkoušek bude určeno MŠMT v lednu 2016.

Praktická část z odborných předmětů proběhne v týdnu od 9. 5. na střediscích dle oboru a zaměření

Na středisku Čs. armády 10:

Obor Stavebnictví  10.5. zkouška POS, 11.5. zkouška z STK  - žáci budou v 7:45 před učebnami určenými vývěskou v budově školy.

Obor Provoz a ekonomika dopravy - zaměření Železniční doprava a přeprava  10.5. v učebně DOP, zahájení zkoušky v 8:00

Obor Provoz a ekonomika dopravy - zaměření Logistika v EU 11.5. v aule, zahájení zkoušky v 8:00

Na středisku Slovanská :

Obor Strojírenství -  10.5.

Obor Elektrotechnika - zaměření Zařízení silnoproudé elektrotechniky   10.5.,

Obor Elektrotechnika - zaměření Počítačové systémy a Elektrická trakce v dopravě 11.5.

 

Ústní zkoušky profilové  i společné části se budou konat v týdnu od 16.5. 2016. Konkrétní rozpis pořadí žáků bude vyvěšen nejpozději v den praktických zkoušek.

Z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti PhDr. Š. Havelkové a Mgr. M. Hrnčířové byly zkušební komise změněny.