Maturitní témata pro MZ 2016

Vedení školy zveřejňuje seznam maturitních témat pro všechny obory. Témata jsou platná pro jarní i podzimní termín maturitní zkoušky 2016.

Dále zveřejňuje organizační řád a pravidla hodnocení praktické části z odborných předmětů pro jednotlivé obory studia.