Geodetické cvičení

„Geodetické cvičení – Budišov nad Budišovkou a exkurze – přehrady Slezská Harta a Kružberk“

 

Ve dnech 6.6. až 12.6.2015 se 11 statečných studentů druhého ročníku oboru Inženýrské stavitelství – zaměření Železniční stavitelství vydalo do Opavského Slezska, konkrétně do obce s 3000 obyvateli – do Budišova nad Budišovkou. Cílem bylo absolvovat povinné geodetické cvičení, které již třetím rokem organizujeme za vydatné spolupráce s Ústavem železničních konstrukcí a staveb Stavební fakulty VUT v Brně. Jeho zaměstnancům děkujeme za péči a informace. 

V rámci tohoto pobytu mají studenti možnost ověřit si své poznatky, získané na hodinách geodezie, železničního stavitelství, grafického projektování, mostů a zakládání staveb. Byli jsme se také podívat na nedaleké přehrady Slezská Harta a Kružberk.

Program byl bohatý, času málo. Počasí bylo příznivé, ani horko, ani zima, využili jsme i možnost koupání.

Strávili jsme tam v symbióze s přírodou nádherných šest dní, náročných na práci, ale úžasných pro utužení kolektivu.

Za ubytování a stravu v rámci cvičení vděčíme projektu:

 Věda pro život, život pro vědu, č. j. MSMT-40814/2013

Číslo výzvy: IPo - Oblast 2.3 (výzva 45)

Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029

 Doufáme, že příští rok se nám to opět povede, ale už s novou skupinkou statečných studentů…..

 Ing. Klaudia Novotná