Přihlášky k podzimnímu termínu 2015

Od 15. 6. lze podávat přihlášku k podzimnímu termínu maturitní zkoušky. Přihlášku podáte ředitelce školy výhradně prostřednictvím RNDr. J. Vlčkové ( středisko Čs. armády 10, učebna PŘV - přízemí vlevo).

Všichni, maturanti z jara 2015, kteří mají právo na podzim konat MZ (řádný, 1. i 2. opravný či náhradní termín) byli osloveni mailem.

Z důvodu konání sportovního kurzu (nepřítomnost J. Vlčkové od 22.6. do 26.6.), prosíme, abyste přihlášku přišli podepsat přednostně mezi 15. 6. a 19. 6. Maturanti, kterým tento termín nevyhovuje, mají povinnost domluvit si s ní osobně nebo emailem vhodný termín.

Žáci, kteří nebudou mít do 25.6. přihlášku podepsanou, nemohou být k MZ podzim 2015 přihlášeni.