Termíny MZ podzim 2015

Vedení školy zveřejňuje termíny maturitních zkoušek a složení komisí  pro podzim 2015:

Společná část (DT, PP) 1.9. -7.9. 2015 (dle jednotného zkušebního schématu), zkouška se koná na spádové škole, která bude uvedena na pozvánce.

Praktická část z odborných předmětů: 9.9. a 10. 9. 2015,

na jednotlivých střediscích:

   Středisko  Čs. armády:

obor Stavebnictví: 9.září (učebna VYT1) a10. září (učebna bude upřesněna ve škole) po oba dny je téma losováno v 8:00,

obor Provoz a ekonomika dopravy: 10.září (zahájení v8:15),

     Středisko Letná

obor Strojírenství  9.září, losování v 8:00

obor Elektrotechnika 9. září, losování v 8:00.

Ústní zkoušky společné i profilové části: 15. 9. a 16. 9. 2015 na středisku Čs. armády, dle rozpisu, který bude zveřejněn nejpozději 10.9.2015