Kontrola povolených pomůcek pro opravné nebo náhradní termíny

Kontrola povolených pomůcek pro maturanty, kteří konají opravnou nebo náhradní zkoušku proběhne na středisku Čs. armády dle rozpisu:

Matematika (Tabulky a kalkulačka)- 4.5. od 8:15 do 8:25 na 3. patře

Český jazyk PP (pravidla) 5.5. v 11:20 na 3. patře