5.3.2015 - Seminář "Stroje pro práci na železničním spodku a svršku"

Ve dnech 4. a 5. března 2015 uspořádala VOŠ a SPŠ Děčín již třinácté setkání odborné veřejnosti, studentů a pedagogů vysokých a vyšších odborných škol s odborníky v oboru inženýrské stavitelství. Hlavní náplní tohoto semináře byl soubor přednášek zaměřených na nové stroje pro práce na železničním spodku a svršku a nové technologie jejich ovládání. Prezentace k tomuto tématu připravili a přednesli odborníci, kteří se věnují vývoji, konstrukci a výrobě strojů a přítomným poskytli ucelený přehled o nových technologiích, užívaných ve světě. Přednášky zahraničních hostů skvěle simultánně tlumočil Ing. Pavel Kotva. O zájmu o každoroční setkání na děčínské průmyslovce svědčí vzestupný počet účastníků z odborné veřejnosti, v letošním roce především z řad zhotovitelských organizací. I v letošním roce přesáhl 200 posluchačů z Čech i zahraničí. Kromě informací, získaných v rámci přednášek, jsou přínosné i informace získané ve vzájemných diskuzích mimo program setkání. Pro večerní doprovodný program – společenský večer doplněný exkurzí do technického zázemí – poskytlo své krásné prostory děčínské Centrum pivovar.

Ing. Jaroslav Horák

Seminář 2015
Seminář 2015
Seminář 2015
Seminář 2015
Seminář 2015
Seminář 2015
Seminář 2015
Seminář 2015
Seminář 2015
Seminář 2015
Seminář 2015
Seminář 2015
Seminář 2015
Seminář 2015
Seminář 2015
Seminář 2015
Seminář 2015
Seminář 2015
Seminář 2015
Seminář 2015
Seminář 2015
Seminář 2015
Seminář 2015
Seminář 2015
Seminář 2015
Seminář 2015
Seminář 2015
Seminář 2015
Seminář 2015
Seminář 2015
Seminář 2015
Seminář 2015
Seminář 2015
Seminář 2015
Seminář 2015
Seminář 2015
Seminář 2015
Seminář 2015
Seminář 2015
Seminář 2015
Seminář 2015
Seminář 2015
Seminář 2015
Seminář 2015
Seminář 2015
Seminář 2015
Seminář 2015
Seminář 2015
Seminář 2015
Seminář 2015
Seminář 2015
Seminář 2015
Seminář 2015
Seminář 2015
Seminář 2015
Seminář 2015
Seminář 2015
Seminář 2015
Seminář 2015
Seminář 2015
Seminář 2015
Seminář 2015
Seminář 2015
Seminář 2015
Seminář 2015
Seminář 2015
Seminář 2015
Seminář 2015
Seminář 2015
Seminář 2015
Seminář 2015
Seminář 2015
Seminář 2015
Seminář 2015
Seminář 2015
Seminář 2015
Seminář 2015
Seminář 2015
Seminář 2015
Seminář 2015
Seminář 2015