Za vědou do Liberce

V úterý 23. 10.2012 studenti čtvrtých ročníků děčínské průmyslovky navštívili v rámci projektu ,,Motivace a příprava žáků středních škol pro studium na technických VŠ“ (Projekt je realizován v rámci OP VK je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. Reg. č. CZ.1.07/1.1.34/01.0024.) výzkumná pracoviště Technické univerzity v Liberci. Exkurze byla zaměřena na prohlídku laboratoří Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace při TU Liberec. Studenti byli rozděleni na skupinky po deseti a postupně si prohlédli řadu špičkových pracovišť. Na každém jim byl podán zasvěcený výklad vědeckými pracovníky ústavu a většinou také předvedena konkrétní činnost, na kterou je laboratoř zaměřena. Postupně tak viděli například výrobu nanomateriálů, laboratoř mechaniky tekutin, laboratoř hodnocení nanovrstev, laboratoř pohonných jednotek, práci s 3D scannerem a 3D tiskárnou atd. Zejména na posledně jmenovaném pracovišti čtenáři sci-fi ( např. kniha Duplikátor….) viděli, jak se fantazie spisovatelů stává realitou.