Maturitní zpravodaj

Užitečné informace pro maturitní zkoušku z cizího jazyka (ve společné části) MZ naleznete ve 29. čísle Maturitního zpravodaje.