Pozvánky k MZ

Dne 4. 3. byly rozeslány na e-mailové adresy žáků přihlášených k MZ jaro 2015 pozvánky k didaktickým testům a písemným pracem.

Žáci mají povinnost potvrdit jejich obdržení a správnost svým podpisem. Žáci 4. ročníků tak učiní ve škole po jarních prázdninách. Žáci, kteří konají opravný ternmín byli informováni o postupu e-mailem.

K praktickým zkouškám ani k ústním zkouškám pozvánky rozesílány nebudou. Žáci mají povinnost hlídat si termíny na stránkách školy.