Termíny a komise MT jaro 2015

Vedení školy zveřejňuje termíny didaktických testů a písemných prací pro společnou část maturitní zkoušky jaro 2015 (dle Jednotného zkušebního schématu)

Písemné práce a didaktické testy se konají na středisku Čs. armády (pro všechny obory).

Dále vedení školy zveřejňuje složení maturitních komisí a termíny týdnů, ve kterých proběhnou zkoušky profilové části MZ i ústní zkoušky společné části.

Konkrétní den ústních zkoušek pro žáka bude určen rozpisem, který bude zveřejněn nejpozději 12. 5.2015.

Ústní zkoušky se konají pouze na středisku Čs. armády  (pro všechny obory).

Konkrétní dny  praktické části budou upřesněny dle oboru a zaměření, místo konání praktické části je závislé na oboru:

  -na středisku Čs. armády 10 - obor Stavebnictví a Provoz a ekonomika dopravy
  -na středisku Letná - obor Strojírenství a obor Elektrotechnika.