Odborná přednáška o bezstykové koleji - VUT Brno

Dne 7.1.2015 přijeli doktoři z Ústavu železničních kontrukcí a staveb, stavební fakulty VUT Brno, aby nám přednesli problematiku bezstykové koleje.

Program se skládal ze dvou částí: "Teorie bezstykové koleje" a " Zřizování bezstykové koleje", v podání Ing. Miroslavy Hruzíkové Ph.D. a Ing. Richarda Svobody Ph.D.

Přednášce bylo věnován celý den, v závěru studenti prošli i krátkým testem. Přednáška by měla pomoci studentům v přípravě na odborné zkoušky pro SŽDC - K03.

Ing. K.Novotná

Přednášky proběhli v rámci projektu:

Název projektu: „Věda pro život, život pro vědu“
Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029