Praktická výuka doktorandů VUT Brno

Poprvé v historii školy se nám povedlo zorganizovat výuku, kterou vedli  doktorandi z technické vysoké školy.

Byli to inženýři z Ústavu železničních konstrukcí a staveb, stavební fakulty VUT Brno.

Výuka probíhala dva dny  po dvou vyučovacích hodinách a týkala se "Pražcového podloží".

Zúčastnili se jí všichni studenti prvního a druhého ročníku naší VOŠ - oboru železniční stavitelství.

Atmosféra  výuky byla příjemná a doufáme, že se nám povede tuto akci zopakovat.

Ing. K. Novotná