Kroužek modelové železnice

Letos pracuje v kroužku 15 žáků školy pod vedením Ing. Tuzara. Noví členové se učí ovládat modelový provoz na kolejišti (včetně předhlášek a odhlášek). Naplno se rozběhla výroba modelových stromů, a to podle námi vyvinuté technologie! Před námi je zhotovování dioramat části modelového kolejiště. Někteří členové kroužku aktuálně provádějí elektronické ozvučení velkého kolejiště H0.

 

Nenechte si ujít prohlídku našich modelů.
Zveme všechny na tradič
ní prosincové Vánoční jízdy. To musíte vidět!!!