Maturitní zkoušky

Pozvánky k MZ

Dne 4. 3. byly rozeslány na e-mailové adresy žáků přihlášených k MZ jaro 2015 pozvánky k didaktickým testům a písemným pracem.

Žáci mají povinnost potvrdit jejich obdržení a správnost svým podpisem. Žáci 4. ročníků tak učiní ve škole po jarních prázdninách. Žáci, kteří konají opravný ternmín byli informováni o postupu e-mailem.

K praktickým zkouškám ani k ústním zkouškám pozvánky rozesílány nebudou. Žáci mají povinnost hlídat si termíny na stránkách školy.

Termíny a komise MT jaro 2015

Vedení školy zveřejňuje termíny didaktických testů a písemných prací pro společnou část maturitní zkoušky jaro 2015 (dle Jednotného zkušebního schématu)

Písemné práce a didaktické testy se konají na středisku Čs. armády (pro všechny obory).

Dále vedení školy zveřejňuje složení maturitních komisí a termíny týdnů, ve kterých proběhnou zkoušky profilové části MZ i ústní zkoušky společné části.

Stránky