Maturitní zkoušky

Termíny a komise MT jaro 2015

Vedení školy zveřejňuje termíny didaktických testů a písemných prací pro společnou část maturitní zkoušky jaro 2015 (dle Jednotného zkušebního schématu)

Písemné práce a didaktické testy se konají na středisku Čs. armády (pro všechny obory).

Dále vedení školy zveřejňuje složení maturitních komisí a termíny týdnů, ve kterých proběhnou zkoušky profilové části MZ i ústní zkoušky společné části.

Stránky