Maturitní zkoušky

Termíny MZ jaro 2016

Didaktické testy a písemné práce společné části MZ proběhnou dle Sdělení MŠMT od 2.5. do 5. 5. 2016, pořadí zkoušek bude určeno MŠMT v lednu 2016.

Praktická část z odborných předmětů proběhne v týdnu od 9. 5. na střediscích dle oboru a zaměření

Na středisku Čs. armády 10:

Obor Stavebnictví  10.5. zkouška POS, 11.5. zkouška z STK  - žáci budou v 7:45 před učebnami určenými vývěskou v budově školy.

Maturitní témata pro MZ 2016

Vedení školy zveřejňuje seznam maturitních témat pro všechny obory. Témata jsou platná pro jarní i podzimní termín maturitní zkoušky 2016.

Dále zveřejňuje organizační řád a pravidla hodnocení praktické části z odborných předmětů pro jednotlivé obory studia.

Cizí jazyk MZ2016

Vedení školy zveřejňuje školní témata pro německý a anglický jazyk (3. část pracovního listu) pro společnou část MZ 2016. Témata se liší pro obor Stavebnicrví a ostatní obory.

Dále zveřejňuje témata nepovinných zkoušek MZ 2016 pro všechny obory.

Maturitní zkouška jaro a podzim 2016

Přihlášku k maturitní zkoušce jaro 2016 (v řádném termínu i v opravném termínu) je třeba podat do 1. 12. 2015.
Žáci konající zkoušku v řádném termínu podávají přihlášku řediteli školy prostřednictvím třídního učitele, formuláře obdrží předvyplněné ve škole.
Žáci konající opravnou či náhradní zkoušku přinesou  ručně vyplněnou přihlášku na středisko Čs. armády 10 a prostřednictvím RNDr. J. Vlčkové podávají přihlášku řediteli školy.

Přihlášky k podzimnímu termínu 2015

Od 15. 6. lze podávat přihlášku k podzimnímu termínu maturitní zkoušky. Přihlášku podáte ředitelce školy výhradně prostřednictvím RNDr. J. Vlčkové ( středisko Čs. armády 10, učebna PŘV - přízemí vlevo).

Všichni, maturanti z jara 2015, kteří mají právo na podzim konat MZ (řádný, 1. i 2. opravný či náhradní termín) byli osloveni mailem.

Termíny MZ podzim 2015

Vedení školy zveřejňuje termíny maturitních zkoušek a složení komisí  pro podzim 2015:

Společná část (DT, PP) 1.9. -7.9. 2015 (dle jednotného zkušebního schématu), zkouška se koná na spádové škole, která bude uvedena na pozvánce.

Praktická část z odborných předmětů: 9.9. a 10. 9. 2015,

na jednotlivých střediscích:

   Středisko  Čs. armády:

Rozpis ústních zkoušek

Vedení školy zveřejňuje rozpis ústních zkoušek profilové i společné části maturitních zkoušek jaro 2015.

Všechny ústní zkoušky proběhnou na středisku Čs. armády 10, ve druhém patře.

Maturitní komise pro třídy 4A, 4B zasedá v učebně ODK (2. patro vpravo).

Maturitní komise pro třídy E4A, E4B, L4 a S4 zasedá v učebně SPV (2. patro vpravo).

Maturitní komise pro třídy 4T a 4Z zasedá v učebně 3Z (2. patro vlevo).

Zahájení ústních zkoušek proběhne pro 4A, 4B, 4T, 4Z, E4A, E4B v pondělí 18.5.

Stránky