Maturitní zkoušky

Pozvánky k DT a PP

Dne 3.3. byly žákům, kteří konají DT a PP v jarním termínu MZ, rozeslány e-mailem pozvánky k těmato zkouškám. Maturanti, kteří jsou žáky 4. ročníku obdrží pozvánku i v tištěné podobě od třídního učitele ( od 6.3.)

Maturanti, kteří se přihlásili k opravné zkoušce mají pozvánky v e-mailu (prosíme o potvrzení přijetí na adresu dle textu v e-mailu), pokud si tito též  chtějí vyzvednout tištěnou pozvánku, mohou tak učinit na středisku Čs. armády u J. Vlčkové ( přízemí vlevo, během přestávek).

Maturitní kalendář Jaro 2017

Odevzdání překontrolovaného seznamu literárních děl do 31.3.2017

Písemná práce z ČJL 11.4.2017

Písemná práce a didaktický test z cizího jazyka, didaktický test z ČJL, didaktický test z M   od 2.5. do 9.5. 2017 dle jednotného zkušebního schématu na středisku Čs. armády.

 

Praktická zkouška

obor Stavebnictví 10.+11.5.2017 na středisku Čs. armády

obor Strojírenství 10. 5. 2017 na středisku Slovanská

PŘIHLÁŠKY K MZ JARO 2017

Pro maturanty, kteří mají právo konat v jarním termínu 2017  opravnou či náhradní maturitní zkoušku, jsou na středisku Čs. armády od 14.11. připraveny předvyplněné přihlášky k podpisu.

Přijít můžete každý pracovní den do učebny PŘV- přízemí vlevo od 7:30 do 7:55 nebo během přestávek do 13:25 ( po 6. hodině).

Pokud někomu termíny nevyhovují, ozve se  emailem  J. Vlčkové a domluví si vhodný termín. Pokud se někdo rozhodl, že k MZ v jarním termínu nechce přihlásit, dá to co nejdříve vědět tamtéž.

Stránky