Maturitní zkoušky

Maturitní vysvědčení

Maturanti ze tříd 4.A, 4.B, 4T, S4, E4A, E4B, kteří  složili zkoušky úspěšně, si mohou od 16.9. na sekretariátu Čs. armády vyzvednout maturitní vysvědčení. Dále si pro vysvědčení může přijít pan Charouzd, Rous, Ulbricht, Horáček a slečna Dařbujánová a Novotná. Převzetí vysvědčení je třeba potvrdit podpisem. Všem úspěšným blahopřejeme.

Pozvánky k MZ podzim 2016

Dne 16.8. 2016 byly rozeslány pozvánky k didaktickým testům a písemným pracím žákům, kteří se k uvedeným zkouškám přihlásili. Uvedené zkoušky se konají na spádové škole, která je uvedena na pozvánce. S ohledem na předchozí komplikace při doručování e-mailů, prohlédněte i nevyžádanou poštu či hromadnou korespondenci.  Obdržení pozvánky prosím potvrďte na jindra.vlckova@prumkadc.cz.

Prakticé zkoušky se konají na jednotlivých střediscích dle zaměření studia. Pozvánka se neposílá.

Přihlášky k MZ podzim 2016

Žáci, kteří mají právo konat v září 2016 opravný či náhradní termín maturitních zkoušek mají připravené předvyplněné přihlášky. Přihlášky je třeba osobně zkontrolovat a podepsat. Učinit tak žáci mohou v pracovní den  od 7:30 do 12:30 v učebně PŘV, prosím, nerušit vyučování. Přihláška  musí být  podepsaná nejpozději do 24. 6.2016. Pokud někomu uvedené termíny nevyhovují, kontaktujte jindra.vlckova@prumkadc.cz a požádejte o osobní termín či jiný postup.

Stránky