Praxe D1

Praxe studentů dálkového studia proběhne ve dnech 25.10. a 13.12.2012. Ke splnění podmínek zápočtu je nutno absolvovat alespoň jeden den praxe. Aktivní účast na praxi lze nahradit potvrzením zaměstnavatale o pracovním zařazení v organizaci či firmě se stavebním zaměřením (ne železničním), které student doloží na studijní oddělení nejpozději do druhého termínu konání praxe. Účastníci praxe budou mít pracovní oděv a obuv.