Společná část MZ2015 - cizí jazyk

Vedení školy zveřejňuje tzv. školní témata k ústní zkoušce z cizího jazyka ve společné části MZ 2015.

Témata  pro obory Strojírenství, Elektrotechnika, Provoz a ekonomika dopravy jsou stejná,  obor Stavebnictví má některá témata jiná. Orientujte se podle oboru uvedeného v nadpisu.