Nepovinné zkoušky profilové části MZ 2015

Vedení školy zveřejňuje maturitní témata nepovinných zkoušek profilové části pro všechny obory naší školy.

Upozorňujeme žáky na možnost skládat v profilové části zkoušku Matematika+ jako nepovinnou zkoušku. Informace o této zkoušce najdete na www.novamaturita.cz.