Profilová část MZ 2015 pro obor Provoz a ekonomika dopravy

Vedení školy zveřejňuje maturitní témata pro ústní zkoušky profilové části MZ 2015 a informace o praktické části z odborných předmětů pro obor Provoz a ekonomika dopravy. Témata jsou platná pro jarní i podzimní termín 2015.