Školní seznam literárních děl pro MZ 2015

Vedení školy zveřejňuje školní seznam literárních děl pro jarní i podzimní termín maturitní zkoušky 2015.

Žák si vybere ze seznamu 20 literárních děl  na základě následujících kritérií:

  • Světová a česká literatura do konce 18. století -  min. 2 literární díla
  • Světová a česká literatura 19. století -  min. 3 literární díla
  • Světová literatura 20. a 21. století  - min. 4 literární díla
  • Česká literatura 20. a 21. století  - min. 5 literárních děl
  • Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie,drama.
  • Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora.

Osobní seznam si žák nechá překontrolovat svou vyučující českého jazyka v takovém termínu, aby jej mohl nejpozději 31. 3. 2015 odevzdat jejím prostřednictvím paní ředitelce. Při odevzdávání seznamu se žák řídí pokyny vyučující ČJL.
Žákův seznam je zároveň seznamem jeho maturitních zadání. Z tohoto seznamu si žák losuje jedno zadání, zkoušku koná s pracovním listem. Pracovní list dostává žák až po vylosování zadání. Pokud žák do stanoveného data neodevzdá vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky 1 zadání ze všech děl obsažených ve školním seznamu.

Pro podzimní termín MZ 2015 je posledním termínem odevzdání 30.6. 2015.