Informace o MZ podzim 2014

Praktická zkouška pro obor Stavebnictví se koná ve dnech 11. a 12. září na středisku Čs. armády 10. První den pozemní stavitelství, druhý stavební konstrukce. Sraz maturantů v 7:45 u učeben VYT1,2. Zahájení zkoušky v 8:00.

Praktická zkouška pro obor Provoz a ekonomika dopravy se koná  11.9. na středisku Čs. armády 10, zahájení zkoušky v 8:30, pořadí a učebna bude oznámeno na místě před konáním zkoušky.

Praktická zkouška pro obor Elektrotechnika se koná na středisku Letná 11.9. od 8:00.

Výsledek praktické části bude žáku oznámen nejpozději  předsedou maturitní komise:

pro obor Stavebnictví 15.9. 2014

pro obor Elektrotechnika 15.9.2014

pro obor Provoz a ekonomika dopravy zaměření 4Z 15.9. a 4T 16.9.

pro obor Strojírenství 16.9.2014.

 Výsledky didaktických testů budou škole zpřístupněny Centrem 10. 9. 2014, předány budou žákům emailem nejpozději 11.9.2014.

Ústní zkoušky se konají dle rozpisu 15. a 16. 9.2014

Vysvědčení bude Centrem zpřístupněno do 2 pracovních dnů po získání všech podkladů pro jeho vystavení.

Žáci, pro které bude škola mít připraveny dokumenty k předání,  budou  informováni mailem.