Kalendář školního roku

Organizační plán školního roku 2019/20
Kalendář bude průběžně doplňován o významné akce, změny termínů jsou vyhrazeny.
 
ZÁŘÍ 2019                                                                                              
2.9. Zahájení školního roku                                                                                                          
2.9. Zápis VOŠ - 1. ročníky denního studia
2.9. Třídní schůzka  - 1. ročníky SPŠ
2.9. - 4.9. Společná část maturitních zkoušek - na spádových školách
3.9. Zápis V2
4.9. - 6.9. Adaptační kurzy 1. ročníků
6.9. Zápis V3
10.9. a 11.9. Praktická část maturitní zkoušky - podzimní termín
12. a 13.9 Ústní část maturitní zkoušky - podzimní termín
17.9. Zápis 3., 4. ročníku dálkového studia VOŠ
20.9. Zápis 1. 2. kombinovaného studia a 4. ročníku dálkového studia VOŠ
   
ŘÍJEN 2019
24.10. Veletrh ŠKOLA DĚČÍN 2019
28.10. Státní svátek
29.10. a 30.10 Podzimní prázdniny
   
LISTOPAD 2019
 13.11. Vstupní školení SŽDC
 15.11. Uzavření čtvrtletní klasifikace
 19.11. Třídní schůzky - středisko Čsl. armády
 20.11. Třídní schůzky - středisko Slovanská
 23.11. Den otevřených dveří
   
PROSINEC 2019
1.12. Podání přihlášky k jarnímu termínu maturitní zkoušky
23.12. - 3.1. Zimní prázdniny
   
LEDEN 2020
6.1. - 31.1. Zkouškové období VOŠ
6.1. - 10.1. Přípravný týden - zkoušky K03 pro V3z
19.1 -  24.1. Lyžařský kurz 2. ročníků - ČSA
17.1. Maturitní ples SPŠ
23.1. Den otevřených dveří
24.1. Maturitní ples SPŠ
24.1. Uzávěrka klasifikace
26.1. - 30.1. Lyžařský kurz 2. ročníků - SLO
27.1. Uzavření pololetní klasifikace
28.1. Zkoušky K-03
28.1. Klasifikační porada ČSA
29.1. Klasifikační porada SLO
30.1. Pololetní vysvědčení
31.1. Pololetní prázdniny
   

ÚNOR 2020

24.2. - 28.2. Jarní prázdniny
26.2. a 27.2. Seminář "Stavby dopravní infrastruktury"
   
BŘEZEN 2020
1.3. Termín podání přihlášek na SPŠ
19.3. - 25.3. Zimní exkurze Alpy
   
DUBEN 2020
3.4 Uzavření čtvrtletní klasifikace
7.4. Třídní schůzky - středisko Čs. armády
8.4. Třídní schůzky - středisko  Slovanská
8.4. Maturity - písemná zkouška z ČJ
14. a 15.4. Přijímací zkoušky SPŠ - testy a pohovory
24.4. Uzávěrka klasifikace 4. ročníky
24.4. Termín odevzdání absolventských prací VOŠ
  Zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek
  Přijímací zkoušky SPŠ - vydání rozhodnutí
27.4. Klasifikační porada 4. ročníky
29.4. Vysvědčení - 4. ročníky
30.4. Maturity - písemná zkouška z JAZ
   
KVĚTEN 2020
 1.5 Státní svátek
 4. a 5.5. Maturity společná část - didaktické testy a písemnáprace MAT, AJ, NJ
 2.5. - 22.5. Zkouškové období V3z
 8.5. Státní svátek
 11. a 12.5. Maturity praktická část
 13.5. Draft VOŠ - V2z a V3z
 18.5. - 22.5. Kurz krizových manažerů Kojetín - pro studenty VOŠ
 11.5 - 22.5. Souvislá praxe
 11.5. - 15.5. Branný kurz 1. ročníků
 18.5. - 22.5. Maturity ústní část
 25.5. - 31.5. Geodetické cvičení V2z
 25.5. - 29.5. Přípravný týden na absolutoria V3z, D4
   
ČERVEN 2020
1.6. - 26.6. Zkouškové období V1, D1, D2, D3
1. - 2.6. Absolutoria
  Opravné zkoušky 4. ročníky
15.6. - 19.6. Sportovní kurz 3. ročníků
19.6. Uzavření klasifikace
22.6. Klasifikační porada
23.6. a 24.6. Školní výlety, exkurze
25.6. Sportovní den
26.6. Vysvědčení
29.6. a 30.6. Ředitelské volno
ČERVENEC  2020
  Prázdniny
   
SRPEN 2020
  Prázdniny