Kalendář školního roku

Organizační plán školního roku 2016/17
Kalendář bude průběžně doplňován o významné akce, změny termínů jsou vyhrazeny.
 
ZÁŘÍ 2016                                                                                                 
1.9. Zahájení školního roku                                                                                                          
1.9. Zápis VOŠ - 1. ročníky denního studia
1.9. Třídní schůzka  - 1. ročníky SPŠ
1.9. - 5.9. Společná část maturitních zkoušek - na spádových školách
5.9. Zápis V2
6.9. Zápis 1. ročníků dálkového studia VOŠ, D2
7.9. Zápis V3
8.9. Zápis D3, D4
8.9. a 9.9. Praktická část maturitní zkoušky - podzimní termín
13.9. a 14.9. Ústní část maturitní zkoušky - podzimní termín
19.9 - 23.9. Adaptační kurzy 1. ročníků
22.9. Student Cup SŽDC
   
ŘÍJEN 2016
26.10. a 27.10 Podzimní prázdniny
   
LISTOPAD 2016
18.11. Ředitelské volno
21.11. Uzavření čtvrtletní klasifikace
22.11. Třídní schůzky - středisko Čs. armády
23.11. Třídní schůzky - středisko Slovanská
26.11. Den otevřených dveří
   
PROSINEC 2016
1.12. Podání přihlášky k jarnímu termínu maturitní zkoušky
6. - 7.12. Burza škol - Děčín
23.12. - 2.1. Zimní prázdniny
   
LEDEN 2017
2.1. - 31.1. Zkouškové období VOŠ
2.1. - 6.1. Přípravný týden - zkoušky K03 pro V3z
15.1. - 27.1. Lyžařský kurz 2. ročníků
19.1. Den otevřených dveří
25.1. Uzavření pololetní klasifikace
27.1. Maturitní ples SPŠ
28.1. Maturitní ples SPŠ
31.1. Pololetní vysvědčení
   

ÚNOR 2017

3.2. Pololetní prázdniny
6.2. - 10.2. Jarní prázdniny
8.2. a 9.2. Seminář "Opravy a rekonstrukce železničních tratí ve výlukách"
   
BŘEZEN 2017
1.3. Termín podání přihlášek na SPŠ
   
DUBEN 2017
1.4. Uzavření čtvrtletní klasifikace
4.4. Třídní schůzky - středisko Čs. armády
5.4. Třídní schůzky - středisko  Slovanská
11.4. Maturity - písemná zkouška z ČJ
12.4. a 19.4. Přijímací zkoušky SPŠ - testy a pohovory
12.4. a 19.4. Přijímací zkoušky SPŠ - testy a pohovory
13.4. Velikonoční prázdniny
24.4. Termín odevzdání absolventských prací VOŠ
25.4. Přijímací zkoušky SPŠ - vydání rozhodnutí
   
KVĚTEN 2017
2.5. - 9.5. Maturity společná část
10.5. - 11.5. Maturity praktická část
22.5. - 26.5. Maturity ústní část
2.5. - 24.5. Zkouškové období V3z
10.5. Draft VOŠ - V2z a V3z
29.5. - 30.6. Zkouškové období V2z
25.5. - 31.5. Přípravný týden na absolutoria V3z, D4
   
ČERVEN 2017
1.6. - 2.6. Absolutoria
1.6. - 30.6. Zkouškové období V1z,D1, D2, D3
3.6. - 9.6. Geodetické cvičení V2z
12.6. - 16.6. Opravné zkoušky 4. ročníky
19.6. - 23.6. Sportovní kurz 3. ročníků
23.6. Uzavření klasifikace
26. a 28.6. Školní výlety, exkurze
29.6. Sportovní den
30.6. Vysvědčení
   
ČERVENEC  2017
   Prázdniny
   
SRPEN 2017
   Prázdniny