Kalendář školního roku

Organizační plán školního roku 2018/19
Kalendář bude průběžně doplňován o významné akce, změny termínů jsou vyhrazeny.
 
ZÁŘÍ 2018                                                                                               
3.9. Zahájení školního roku                                                                                                          
3.9. Zápis VOŠ - 1. ročníky denního studia
3.9. Třídní schůzka  - 1. ročníky SPŠ
3.9. - 7.9. Společná část maturitních zkoušek - na spádových školách
4.9. Zápis V2
5.9. - 7.9. Adaptační kurzy 1. ročníků
7.9. Zápis V3
10.9. a 11.9. Praktická část maturitní zkoušky - podzimní termín
13.9 Ústní část maturitní zkoušky - podzimní termín
18.9. Zápis 3., 4. ročníku dálkového studia VOŠ
20.9. Zápis 1. a 2. ročníku kombinovaného studia VOŠ
28.9. Státní svátek
   
ŘÍJEN 2018
18.10. Veletrh ŠKOLA DĚČÍN 2017
29.10. a 30.10 Podzimní prázdniny
30.10. Dny architektury
   
LISTOPAD 2018
 19.11. Uzavření čtvrtletní klasifikace
 20.11. Třídní schůzky - středisko Čs. armády
 21.11. Třídní schůzky - středisko Slovanská
 24.11. Den otevřených dveří
   
PROSINEC 2018
1.12. Podání přihlášky k jarnímu termínu maturitní zkoušky
22.12. - 2.1. Zimní prázdniny
   
LEDEN 2019
3.1. - 4.1. Ředitelské volno
3.1. - 31.1. Zkouškové období VOŠ
leden Přípravný týden - zkoušky K03 pro V3z
 6. - 11. Lyžařský kurz 2. ročníků - ČSA
12.1. Maturitní ples SPŠ
19.1. Maturitní ples SPŠ
21.1. - 25.1. Lyžařský kurz 2. ročníků - SLO
24.1. Den otevřených dveří
25.1. Uzavření pololetní klasifikace
31.1. Pololetní vysvědčení
   

ÚNOR 2019

1.2. Pololetní prázdniny
18.2. - 24.2. Jarní prázdniny
20.2. a 21.2. Seminář "    "
   
BŘEZEN 2019
1.3. Termín podání přihlášek na SPŠ
   
DUBEN 2019
1.4 Uzavření čtvrtletní klasifikace
2.4. Třídní schůzky - středisko Čs. armády
3.4. Třídní schůzky - středisko  Slovanská
10.4. Maturity - písemná zkouška z ČJ
11.4. Maturity - písemná zkouška z JAZ
12.4. a 15.4. Přijímací zkoušky SPŠ - testy a pohovory
26.4. Termín odevzdání absolventských prací VOŠ
29.4. Zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek
30.4. Přijímací zkoušky SPŠ - vydání rozhodnutí
   
KVĚTEN 2019
 1.5 Státní svátek
 2.5. - 10.5. Maturity společná část - didaktické testy a písemnáprace AJ, NJ
 8.5. Státní svátek
 13.5.  a 14.5. Maturity praktická část
  Draft VOŠ - V2z a V3z
 20.5. - 31.5. Souvislá praxe
 27.5. - 31.5. Branný kurz 1. ročníků
 27. - 31.5. Maturity ústní část
 2.5. - 24.5. Zkouškové období V3z
 25.5. - 31.5. Geodetické cvičení V2z
  Zkouškové období V2z
  Přípravný týden na absolutoria V3z, D4
   
ČERVEN 2019
3.6. - 28.6. Zkouškové období V1, D1, D2, D3
5. - 7.6. Absolutoria
10. - 14.6 Opravné zkoušky 4. ročníky
17. - 21.6 Sportovní kurz 3. ročníků
  Uzavření klasifikace
  Školní výlety, exkurze
  Sportovní den
28.6. Vysvědčení
   
ČERVENEC  2019
   Prázdniny
   
SRPEN 2019
   Prázdniny