Příkaz ředitele školy

Příkaz ředitelky školy č. 6/2020

opatření s ohledem na zhoršující se epidemiologickou situaci pandemie COVID19 platné od 10. 9. 2020 do odvolání

• Ve společných prostorách školy, domova mládeže a školní jídelny je povinnost pohybovat se v roušce, respirátoru nebo s jinou ochranou obličeje (šátek, štít).

• V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku nebo jinou ochranu obličeje, pokud je to povoleno pedagogem s ohledem odstupy a případný bližší kontakt.

• Při konzumaci jídla ve školní jídelně je možno na nezbytně nutnou dobu ochranu obličeje odložit.

• Na pokojích se ubytovaní mohou pohybovat bez ochrany obličeje.

• Každý žák, student bude vybaven minimálně dvěma rouškami na den a obalem na odkládání použitých roušek.

 

V Děčíně 9. 9. 2020

Ing. Jana Vacková, v.r. - ředitelka školy