2. kolo přijímacího řízení na SPŠ

 2. kolo přijímacího řízení SPŠ pro školní rok 2020/21

Pro školní rok 2020/21 je možno ve druhém kole přijmout do prvních ročníků pro obor

Strojírenství   23-41-M/01 5 uchazečů                            
Stavebnictví     36-47-M/01 5 uchazečů
Provoz a ekonomika dopravy    37-41-M/01 5 uchazečů
Elektrotechnika     26-41-M/01 5 uchazečů
Technické lyceum    78-42-M/01 -

Přihlášku je třeba podat nejpozději 22. 6. 2020, a to osobně na sekretariát školy Čsl. armády 681/10, Děčín I-Děčín nebo poštou na adresu VOŠ a SPŠ Děčín, Čsl. armády 681/10, Děčín I-Děčín, 405 02. Přihlášku ke studiu si můžete stáhnout zde.

Informace ke konání 2. kola budou písemně rozeslány přihlášeným 7 dnů před termínem konáním pohovorů, tedy 22. 6. 2020.

Pohovory 2. kola proběhnou v termínu 1. 7. 2020.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení budou zveřejněny anonymně s uvedením registračního čísla na úřední desce školy a na webových stránkách školy 1. 7. 2020. Dle ustanovení §36 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád) ve znění pozdějších předpisů bude umožněno uchazeči a zákonným zástupcům nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům vydání rozhodnutí následující den po zveřejnění výsledků přijímacího řízení na sekretariátu školy na adrese Čsl. armády 681/10, Děčín I-Děčín.

Rozhodnutí o přijetí uchazeče ke studiu nebude rozesíláno, pokud ho bude uchazeč vyžadovat, lze si ho vyzvednout následující den po zveřejnění výsledků v úředních hodinách na sekretariátu školy, kde bude možno odevzdat zároveň zápisový lístek uchazeče. V případě nepřijetí uchazeče bude rozhodnutí o nepřijetí odesláno zákonnému zástupci poštou.

Zápisový lístek je nutno odevzdat do 5 pracovních dnů od vydání rozhodnutí o přijetí (zveřejnění na úřední desce školy) na sekretariát školy.