Informace pro 1.,2.a 3. ročníky

Informace pro 1.,2.a 3. ročníky - k zakončení školního roku

- Výuka bude probíhat až do 29.června distanční formou

- Od 8. června můžou být dle uvážení vyučujícího individuální konzultace s osobní účastí žáka za určených bezpečnostních podmínek

- Do 22.6. budou uzavřeny známky Hodnocení žáků bude vycházet ze tří podkladů:
1) Z podkladů získaných v době osobní přítomností žáků (do 10.března)
2) Podpůrně z podkladů získaných v době distanční výuky
3) Podpůrně z hodnocení za první pololetí

- 25.6.2020 bude klasifikační porada

- 30. června 2020 se bude vydávat vysvědčení

Ing. Jana Vacková
ředitelka školy