Informace k výuce od 8. června 2020

Od pondělí 8. června bude i nadále výuka probíhat distančním způsobem, ale jsou možné konzultace předmětů ve škole, které jsou plně v kompetenci vyučujících.

Rovněž oznámení o případném konání, termínu a čase zahájení konzultace je v kompetenci vyučujícího daného předmětu.

Docházka žáků na tyto konzultace je dobrovolná a v případě přítomnosti žáka ve škole je nutné dodržet všechny předepsané hygienické podmínky:
- max. 15 žáků v učebně
- předepsané rozestupy v učebně mezi žáky
- použití roušek ve společných prostorách školy
- chodby, toalety, apod.
- žáci se nepřezouvají

Výuka bude vedena distančním způsobem i pro na případných konzultacích nepřítomné žáky.

Výuka VOŠ je i nadále dle rozepsaných konzultací a v režimu zkouškového období.​