Informace k organizaci a průběhu maturitních zkoušek v souvislosti s Vládou ČR vyhlášeným nouzovým stavem

Původní termíny maturitních zkoušek jsou z důvodu mimořádných opatření v souvislosti se šířením nemoci COVID 19 zrušeny.
· Průběh maturitních zkoušek se bude nově řídit zákonem číslo 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, který vešel v platnost 26. 3. 2020.
· Maturitní zkoušky se budou konat nejdříve 21 dnů po zahájení běžné výuky ve školách ve zjednodušené podobě, ale obdobně jako v předchozích letech.
· Ve státní části maturitních zkoušek se nebudou konat písemná práce z českého jazyka a cizího jazyka.
· Maturitní zkoušku budou konat všichni žáci, kteří v řádném termínu 1. 12. 2019 podali přihlášku k maturitní zkoušce nebo k opravné maturitní zkoušce.
· Harmonogram maturitních zkoušek na naší škole bude zveřejněn následně poté, kdy MŠMT stanoví termíny pro konání didaktických testů z českého jazyka, cizího jazyka a matematiky.
· Pokud nebude výuka ve školách obnovena do 1. června 2020 stanoví zákon náhradní řešení, kdy bude maturitní vysvědčení vystaveno na základě studijních výsledků žáka z posledních tří vysvědčení.
· Pokud žák v posledním ročníku v pololetí neprospěl nebo nebyl hodnocen, má možnost vykonat komisionální přezkoušení, aby mohl v případě úspěchu maturitní vysvědčení získat také.

Hodnocení žáků na konci druhého pololetí školního roku 2019/20 nebude podmínkou pro připuštění k maturitní zkoušce. Zda bude vysvědčení za druhé pololetí posledního ročníku vůbec vydáváno, bude MŠMT řešit v nadcházejících týdnech. Pokud je žák přihlášen k opravné písemné zkoušce z českého jazyka nebo cizího jazyka a všechny ostatní části státní maturitní zkoušky již má úspěšně vykonány, písemnou zkoušku v letošním jarním termínu již nebude muset konat a maturitu má splněnou.

V případě, že do 1. června 2020 nebude obnovena výuka a žák je přihlášen na jarní termín 2020 k opravě didaktického testu z českého jazyka, cizího jazyka nebo matematiky, nebude tento opravný test konat a výsledek hodnocení z daného předmětu se bude na maturitním vysvědčení počítat z průměru posledních tří vysvědčení. Žáci, kteří budou takto hodnoceni na maturitním vysvědčení na podkladě tří posledních vysvědčení a nebudou s klasifikací z maturitního předmětu souhlasit, mohou požádat v následujícím maturitním zkušebním období o opravný termín z tohoto předmětu.

Profilová část maturitních zkoušek a praktická zkouška se budou konat společně se státními maturitami, tedy až po opětovném zahájení výuky. Časové schéma konání maturitní zkoušky vyhlásí MŠMT a budou zveřejněny na internetových stránkách MŠMT a naší školy.

Předpokládané zahájení výuky ve 4. ročníku
Podle rozhodnutí MŠMT, uvedeném na jeho stránkách, bude 11. května 2020 zahájena výuka tříd 4. ročníku v režimu, který bude zveřejněn na stránkách školy.

V Děčíně 22.4.2020
vedení školy