Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku

Vážení rodiče,

zveme Vás na úvodní třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku, které se budou konat v pondělí 2. září 2019 od 16.30 hodin ve středisku, ve kterém bude Váš syn studovat - pro obory ELEKTROTECHNIKA a STROJÍRENSTVÍ v budově na Letné (Slovanská 1000/55).

Naše setkání zahájíme v aule školy ve 2. poschodí. Zde získáte důležité informace o škole a organizaci studia. Další část schůzek proběhne již odděleně (pod vedením třídních učitelů) v kmenových učebnách obou tříd.

Těšíme se na setkání a na naši budoucí spolupráci.

                Ing. Miroslav Dlask, zástupce ředitelky školy

                Mgr. Alexandra Sklenářová, výchovná poradkyně školy