Z našich výletů a exkurzí

Dobrovická muzea

Dne 26.6.2019 jsme společně se třídami 1.A a 2.A navštívili areál dobrovických muzeí a místní lihovar. V rámci exkurze jsme prošli celý závod lihovaru, kde jsme byli seznámeni se zpracováním a s výrobou cukru a lihu. V rámci stavební praxe jsme viděli spoustu příhradových konstrukcí, profilovaných plechů a různých typů ocelových schodišť. Studenti se seznámili s členěním závodu na jednotlivá pásma. Budovy dobrovických muzeí byli vystavěny zejména v renesančním a barokním stylu, studenti mohli vidět hlavně tesařské konstrukce, na kterých jsme si mohli zopakovat látku z hodin pozemního stavitelství. Expozice muzeí byly zaměřeny na výrobu cukru, melasy a lihu. I přes obrovské vedro jsme si exkurzi užili a v pořádku se vrátili zpátky ke škole.

 

Sportovní centrum Metropole Teplice

Dne 25.6.2019 jsme společně se třídou 2.A navštívili sportovní centrum Metropole Teplice. Studenti si zahráli bowling a někteří se projeli na závodním okruhu na motokárách. Výlet jsme si všichni velmi užili.
Bc.Petra Čapková,  Ing. Jaroslav Svoboda