Informace pro žáky 1.ročníků

Pro většinu předmětů  je dobré počkat s nákupem učebnic na září. Během prvních hodin vyučující žákům vysvětlí, které knihy budou používat. Na  první hodinu každého předmětu mají mít již sešit  a psací potřeby.

Další informace naleznete v přiloženém dokumentu.