Dobrá škola - Moderní škola

V pátek 14. 6. 2019 proběhlo v zasedací místnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje slavnostní vyhlášení prvního ročníku soutěže „Dobrá škola – Moderní škola 4.0“.

 Soutěž si klade za cíl rozvoj kreativity a využívání chytrých technologií u žáků nejen středních škol, ale také základních. Jedním z hodnotících kritérií byla právě spolupráce s žáky základních škol, dalšími pak interdisciplinarita, aplikace aktuálních trendů v oboru, praktický přínos, kreativita řešení či samotný nápad.

Do prvního ročníku soutěže, vyhlášené pro školní rok 2018/2019, se mohly zapojit pouze střední školy zřizované Ústeckým krajem, které poskytují vzdělání ve skupině oborů Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Soutěžní tým naší školy pod vedením Ing. Michala Moce pracoval na projektu s názvem  „Autonomní robot pro sběr odpadků“.
Cílem projektu bylo zapojit co nejširší okruh žáků, kteří  nějakým způsobem pomohou k jeho realizaci. A tak svým dílem přispěli  žáci prvního i čtvrtého ročníku oboru Elektrotechnika, kteří pod vedením již zmíněného Ing. Moce ve spolupráci s dalšími pedagogy školy „robota“ postavili.

Na snímku je část realizačního týmu.

Dk