Geodetické cvičení 2019

Pravidelně každý rok studenti absolvují geodetické cvičení, které je součástí našich osnov. Letos se ho zúčastnili vyjímečně studenti i prvního ročníku, jako výuku navazující na absolvované hodiny geodézie.

Celé cvičení probíhalo opět ve spolupráci s Fakultou Stavební, Ústavem železničních konstrukcí a staveb v Brně. Letošní lokalita byla ve Starém Městě pod Sněžníkem a přilehlém okolí. Studenty čekal týden plný práce, který ale zvládli s nadhledem a bez problémů.