Přihlášky k MZ PODZIM 2019

Maturantům, kteří mají právo konat maturitní zkoušku v řádném, náhradním či opravném termínu na podzim 2019 byly 10. 6. připraveny přihlášky k podpisu.

Přihlášky je nutno zkontrolovat a podepsat. Ve dnech 11.6. -14.6. , 17.6. -21.6. tak lze učinit v kabinetě PŘV ( přízemí vlevo) od 7:45 do 8:00 a dále v době přestávek do 13:25. V případě, že se Vám termín z vážného důvodu nehodí, kontaktujte RNDr. J. Vlčkovou e-mailem.

Přihlášky musí být podepsány nejpozději 25.6. 2019.

Po tomto datu bude přihlášeným maturantům e-mailem rozeslám výpis z přihlášky. Převzetí výpisu a  kontrolu jeho správnosti potvrdíte podpisem v protokolu, který bude součástí e-mailu, a doručíte co nejdříve do školy (sekretariát Čsl. armády 10).