Učebnice pro 1. ročník

V pátek 7. června 2019 byly všem zákonným zástupcům nově nastupujících žáků rozeslány informace o zahájení výuky v novém školním roce, adaptačním kurzu a také seznam učebnic pro 1. ročník. Případné dotazy zodpoví výchovná poradkyně školy Mgr. Sklenářová.