Předávání maturitních vysvědčení

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení letošním absolventům VOŠ a SPŠ Děčín proběhne ve čtvrtek 6. 6. 2019 od 16.00 hodin v Knihovním sále Děčínského zámku. Knihovní sál se nachází v prvním patře jižního křídla zámku. Vchod je po levé straně - přibližně uprostřed hlavního nádvoří.

Slavnostnímu aktu budou přítomni představitelé statutárního města Děčín, vedení školy, zástupci Rady rodičů školy, třídní učitelé a další pedagogové školy, rodiče a blízcí maturantů.

Maturanti se dostaví do Knihovního sálu nejpozději v 15.00 hodin, vstup pro rodiče a další hosty bude možný od 15.45 hodin.

Parkování automobilů v areálu zámku (na 1. nádvoří) není možné. Vjezd bude umožněn pouze automobilům přepravujícím osoby se sníženou mobilitou. Poté je třeba automobil přeparkovat mimo areál zámku.