Pamětihodnosti Děčína

Dne 3. května 2019 se žáci 1A zúčastnili odborné exkurze, která se skládala z části zaměřené na vybrané pamětihodnosti města Děčín, kde u každé z nich jeden žák seznámil kolektiv s historií daného objektu. A z části, která proběhla na děčínském zámku, kde se žáci zúčastnili vzdělávacího programu, kdy byli interaktivní formou (plnění úkolů a realizace scének) seznámeni s historií děčínského panství. Akce byla zakončena dobrovolným vypracováním dvojlistu s testovými úlohami, které budou vyhodnocené, a nejúspěšnější žákovský kolektiv, který se této akce zúčastnil, pojede na zajímavý výlet.

1A, držíme vám palce!